Městská policie Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

O nás

novy znak

Městská policie Týniště nad Orlicí je výkonným orgánem místní samosprávy. Zřizuje a ruší ji Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí obecně závaznou vyhláškou. Podřízena je starostovi města a za její chod je odpovědný velitel městské policie.

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města. Činnost strážníků je upravena zákonem č. 553/1991 Sb. O obecní policii ve znění pozdějších předpisů.

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • podílí se v rozsahu stanoveném příslušnými zákony na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení
 • podílí se na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

Na základě veřejnoprávní smlouvy může Městská policie vykonávat svou činnost i na území obce, která Městskou policii sama nezřídila. V případě MP Týniště nad Orlicí se jedná o veřejnoprávní smlouvu s obcí Albrechtice nad Orlicí.

Městská policie Týniště nad Orlicí je v současné době tvořena 4 strážníky. Strážník při výkonu své pravomoci prokazuje svou příslušnost k městské policii stejnokrojem s odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem obce. Odznak strážník nosí na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem městské policie. Nášivka s názvem obce se nosí na záloktí levého rukávu.

Územní působnost:

 • katastr města Týniště nad Orlicí, Štěpánovsko a chatová oblast Suté Břehy, Petrovice, Křivice, Rašovice
 • na základě veřejnoprávní smlouvy katastr obce Albrechtice nad Orlicí


Oficiální název

Městská policie Týniště nad Orlicí 

Adresa

Městská policie 
Smetanova 761
517 21 Týniště n. Orl.

Elektronická pošta

 • E-mail: mestska.policie@tyniste.cz
 • Telefon : 494 377 082
 • Datová schránka:  nwn2udy

Důležitá čísla

 • Tísňové volání 112
 • Policie ČR 158
 • Městská policie Rychnov n/K 156
 • Hasiči 150

fotogalerie o nás

autosalon skoda ve vokliku

autosalon skoda ve vokliku

 
budova mestskeho uradu

budova mestskeho uradu

 
cesta od zakladny munice ke mestu

cesta od zakladny munice ke mestu

 
budova materske skolky na namesti

budova materske skolky na namesti

 
atleticky stadion po rekonstrukci ovalu na tartanovy 2

atleticky stadion po rekonstrukci ovalu na tartanovy 2

 
 
12.2.2017 10:04:10 | přečteno 3107x | romana.lencova
 

první sloupec

Městská policie Týniště nad Orlicí

Smetanova 761
517 21 Týniště nad Orlicí

druhý sloupec

E-mail: mestska.policie@tyniste.cz
Telefon : +420 494 377 082
Datová schránka:  nwn2udy

třetí sloupec

Číslo účtu pro placení pokut :
Česká spořitelna a.s. Týniště nad Orlicí
č. ú. 19-1240103329/0800
VS: 513 a číslo pokutového bloku. 
load