Městská policie Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Březen 2017

Přehled událostí při nichž zasahovala Městská policie Týniště nad Orlicí v březnu.

Dne 14.2. 2017 v 14:30 hod. poskytnuta součinnost hlídce Policie ČR při řešení oznámení provozního hotelu Orlice, týkajícího se agresivního hosta Murphys baru.

Dne 22.2. 2017 v 16:30 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že v Týništi nad Orlicí v ulici Vašátkova došlo k úmyslnému poškození laku karoserie osobního vozidla. Šetřením na místě události zjištěno, že neznámý pachatel poškrábal lak karoserie na třech osobních vozidlech zaparkovaných na ulici. Na dvou vozidlech byly vyryty početní příklady i s chybnou orientací číslic. Z tohoto lze dovozovat, že pachatelem byla osoba mladší 15 let. S ohledem na výši způsobené škody a tímto dané podezření z trestného činu věc na místě převzala Policie ČR, která provádí další šetření.

Dne 4.3. 2017 v 20:23 hod. Policie ČR požádala o spolupráci při pátrání po osobě, která svým podivným chováním v ulici Voklik vzbudila v oznamovateli důvodnou obavu, že se může jednat o pachatele majetkové trestné činnosti. Protiprávní jednání nebylo zjištěno.

Dne 5.3. 2017 v 02:26 hod. v rámci hlídkové činnosti byl na Mírovém náměstí strážníky přistižen muž, který močil na výkladní skříň jedné prodejny. Řešeno jako přestupek proti veřejnému pořádku v blokovém řízení.

Dne 8.3. 2017 v 09:55 hod. přijata dvě telefonická oznámení, že v ulici Vrchlického a posléze v ulici V Olšině se pohybuje modré dodávkové vozidlo s podezřelou posádkou, která údajně nabízí výměnu okapů a svodů na rodinných domech. Vozidlo uvedeného popisu strážníky zastiženo při výjezdu z ulice V Olšině do ulice Voklik. Provedenou kontrolou zjištěno, že se jedná o 4 muže maďarské národnosti, kteří dle vybavení ve vozidle nabízenou činnost skutečně provádějí. Po upozornění na nařízení obce o zákazu podomního nabízení služeb a podomního prodeje město opustili.

Dne 9.3. 2017 v 09:00 hod. přijato oznámení o „úmyslném“ poškození oplocení nemovitosti ze strany neznámého pachatele v obci Křivice. Věc je ze strany městské policie prošetřována jako přestupek proti majetku.

Dne 11.3. 2017 v 01:50 hod. přijato telefonické oznámení personálu baru LEFR v ulici 17. listopadu, že v prostoru před barem je hluk a dochází zde k veřejnému pohoršení. Na místě zjištěno, že na uvedeném místě se pohyboval silně podnapilý muž z Týniště nad Orlicí, který vlivem podnapilosti chodil s kalhotami u kolen a tímto byl terčem posměchu přítomné skupiny mladíků. Hlídkou zjištěno, že zmiňovaný muž se sám a již řádně ustrojen odebral pěšky do místa svého bydliště. Zastižen na cestě a preventivně doprovázen.

Dne 11.3. 2017 v 02:30 hod. z důvodu zaneprázdněnosti požádala Policie ČR o prověření oznámení, že na lavičce na Tyršově náměstí v Týništi nad Orlicí se nachází mladík, který nadměrně požil alkoholické nápoje či jinou návykovou látku. Mladý muž strážníky ztotožněn a vzhledem k opakovaným prosbám a zmiňované silné nevolnosti byla přivolána zdravotnická pomoc. Po provedeném vyšetření bylo konstatováno, že zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci. Následně mladý muž odešel na nádraží ČD, aby odjel do místa bydliště.

Dne 14.3. 2017 v 15:15 hod. bylo prostřednictvím linky „156“ přijato oznámení, že na silnici č. I/11 u Týniště nad Orlicí na viaduktu leží na vozovce hromada větví, pravděpodobně ztracený náklad. Překážka provozu odstraněna.

Dne 14.3. 2017 v 16:32 hod. přijato telefonické oznámení obyvatele ulice Okružní, že po jejich bytovém domě se pohybuje podezřelá žena slovenské národnosti ve společnosti mladého muže a mohlo by se jednat o tzv. „podomní prodejce“. Na udané adrese strážníky zastižen muž z Děčína, který seděl na schodišti uvnitř domu. Nabízení služeb či prodej zboží popřel, avšak své počínání nedokázal věrohodně vysvětlit. Následně se strážníkům podařilo kontrolovaného muže zastihnout i ve společnosti ženy, která odpovídala popisu poskytnutého v rámci oznámení. Po ztotožnění se potvrdilo, že se skutečně jedná o občana Slovenska. Protiprávní jednání uvedených osob nebylo zjištěno. Po ověření zda se nejedná o osoby v pátrání byly propuštěny.

Dne 19.3. 2017 v 02:15 hod. byli strážníci v rámci hlídkové činnosti na Mírovém náměstí zastaveni mužem, který oznámil, že byl právě bezdůvodně fyzicky napaden v Montana baru neznámým mužem malého vzrůstu. Na místě provedeny neodkladné úkony ke zjištění osoby pachatele. Incident, který se měl mezi hosty baru odehrát na chodníku před vstupem je v šetření městské policie.

Dne 21.3. 2017 v 17:30 hod. byla městská policie upozorněna, že na nádraží ČD je mladík s dívkou a neustále křičí a hádají se. Na místě zjištěno, že jde o partnerské neshody. Situace uklidněna, řešeno domluvou.

Strž. Jaroslav Forman – zástupce velitele

2.5.2017 13:38:13 | přečteno 919x | admin.tyniste
 

první sloupec

Městská policie Týniště nad Orlicí

Smetanova 761
517 21 Týniště nad Orlicí

druhý sloupec

E-mail: mestska.policie@tyniste.cz
Telefon : +420 494 377 082
Datová schránka:  nwn2udy

třetí sloupec

Číslo účtu pro placení pokut :
Česká spořitelna a.s. Týniště nad Orlicí
č. ú. 19-1240103329/0800
VS: 513 a číslo pokutového bloku. 
load