Městská policie Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Leden 2017

Přehled událostí při nichž zasahovala Městská policie Týniště nad Orlicí v lednu.

Dne 3.1. 2017 v 12:05 hod. přijato telefonické oznámení týkající se podezření z přestupku proti občanskému soužití, kdy podezřelý muž v bytovém domě v ulici V Sítinách hodil na schodiště ve společných prostorách domu tzv. petardu, čímž došlo mimo neúměrného hluku k zadýmení a znečištění uvedených prostor. Po zadokumentování případu ze strany městské policie, bude věc oznámena Komisi pro projednávání přestupků Města Týniště nad Orlicí.

Dne 4.1. 2017 v 13:15 hod. přijato další telefonické oznámení týkající se schválnosti mezi obyvateli bytového domu v ulici V Sítinách, kdy podezřelý muž měl úmyslně potřísnit boty ponechané ve společné chodbě kečupem či marmeládou. Po provedeném šetření bude případ oznámen Komisi pro projednávání přestupků k dalším opatřením.

Dne 5.1. 2017 v 17:42 hod. městská policie obdržela telefonické oznámení obyvatelky ulice T.G. Masaryka, že jejich soused úmyslně a nenávratně poškodil okrasné stromy na jejich pozemku, které tvořily živý plot mezi nemovitostmi. Ze strany městské policie byly provedeny prvotní úkony k řádnému zadokumentování případu. V rámci provedených opatření vyplynulo, že způsobená škoda převyšuje částku 5.000,- Kč. Tímto je ve věci dáno důvodné podezření ze spáchání trestného činu Poškození cizí věci dle § 228/1 Trestního zákoníku. Zákonným postupem tedy městská policie tento případ bez zbytečného odkladu oznámila Policii ČR.

Dne 6.1. 2017 v 18:05 hod. obyvatel ulice T.G. Masaryka telefonicky požádal o pomoc při zvládnutí jeho silně podnapilého otce, který se vymočil v kuchyni a je agresivní. Pouhá přítomnost strážníka a upozornění na možný převoz na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové vedlo ke zjednání nápravy a klidu v rodině.

Dne 8.1. 2017 v 01:40 hod. telefonicky oznámil strážný firmy HP Tronic, ul. Vrchlického, že do prostoru vrátnice přišel silně podnapilý muž, který zde vykřikuje a dožaduje se pomoci. Na místě strážníky nalezen značně promrzlý a podnapilý muž z Třebechovic pod Orebem. Šetřením na místě zjištěno, že zmíněný muž poškodil skleněné výplně dveří a oken u nevyužívané administrativní budovy v sousedství vrátnice. Při tomto si muž způsobil řeznou ránu v oblasti kotníku pravé nohy. Poranění si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. Po provedení prvotních úkonů byla věc strážníky oznámena Policii ČR, neboť ve věci bylo s ohledem na výši způsobené škody dáno důvodné podezření ze spáchání trestného činu Poškození cizí věci.

Dne 17.1. 2017 v 10:30 hod.přijato telefonické oznámení pracovníka služeb města, že byl svědkem pádu velkého kusu omítky z komerční budovy na přilehlý chodník v ulici T.G. Masaryka. Tímto došlo k ohrožení procházejících chodců a hrozí pád dalších částí fasády domu. Strážníkem okamžitě kontaktován majitel nemovitosti, avšak tento byl již o události informován a řešil okamžité zjednání nápravy.

Dne 19.1. 2017 v 18:30 hod.oznámila pracovnice prodejny PENNY Market Týniště nad Orlicí, že u vstupu do prodejny byla nalezena peněženka s osobními doklady a nemalým finančním obnosem. Nalezené věci strážníkem převzaty, kontaktován majitel a věci vráceny. Uznalým majitelem věcí vyplaceno nadstandardní nálezné.

Dne 22.1. 2017 v 03:13 hod. Policie ČR, Týniště n.O. požádala o asistenci strážníků při zákroku v LEFR Baru v ulici 17. listopadu, kde se má dle oznámení provozovatelky prát větší počet mužů slovenské národnosti. Jako posila povoláni i policisté z Kostelce n.O.. Situace na místě uklidněna, dále řešeno Policií ČR.

J. Forman, zástupce velitele 

2.5.2017 13:32:11 | přečteno 914x | admin.tyniste
 

první sloupec

Městská policie Týniště nad Orlicí

Smetanova 761
517 21 Týniště nad Orlicí

druhý sloupec

E-mail: mestska.policie@tyniste.cz
Telefon : +420 494 377 082
Datová schránka:  nwn2udy

třetí sloupec

Číslo účtu pro placení pokut :
Česká spořitelna a.s. Týniště nad Orlicí
č. ú. 19-1240103329/0800
VS: 513 a číslo pokutového bloku. 
load