Městská policie Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Únor 2017

Přehled událostí při nichž zasahovala Městská policie Týniště nad Orlicí v únoru.

Dne 14.2. 2017 v 14:30 hod. poskytnuta součinnost hlídce Policie ČR při řešení oznámení provozního hotelu Orlice, týkajícího se agresivního hosta Murphys baru.

Dne 22.2. 2017 v 16:30 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že v Týništi nad Orlicí v ulici Vašátkova došlo k úmyslnému poškození laku karoserie osobního vozidla. Šetřením na místě události zjištěno, že neznámý pachatel poškrábal lak karoserie na třech osobních vozidlech zaparkovaných na ulici. Na dvou vozidlech byly vyryty početní příklady i s chybnou orientací číslic. Z tohoto lze dovozovat, že pachatelem byla osoba mladší 15 let. S ohledem na výši způsobené škody a tímto dané podezření z trestného činu věc na místě převzala Policie ČR, která provádí další šetření.

Strž. Jaroslav Forman – zástupce velitele 

2.5.2017 13:34:21 | přečteno 829x | admin.tyniste
 

první sloupec

Městská policie Týniště nad Orlicí

Smetanova 761
517 21 Týniště nad Orlicí

druhý sloupec

E-mail: mestska.policie@tyniste.cz
Telefon : +420 494 377 082
Datová schránka:  nwn2udy

třetí sloupec

Číslo účtu pro placení pokut :
Česká spořitelna a.s. Týniště nad Orlicí
č. ú. 19-1240103329/0800
VS: 513 a číslo pokutového bloku. 
load