Městská policie Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Listopad 2016

Přehled událostí při nichž zasahovala Městská policie Týniště nad Orlicí v listopadu.

Dne 5. 11. 2011 v nočních hodinách u kontrolního stanoviště na Mírovém náměstí byli přistiženi mladíci znečišťující veřejné prostranství. S přestupkem nesouhlasili a proto byla věc oznámena k vyřešení přestupkové komisi.

Dne 8. 11. 2016 večer řešeno oznámení na porušení občanského soužití vyhrožováním.  Intenzita útoku nebyla v takové míře, že by došlo k porušení zákona. Vyřízeno na místě.

Dne 8.11. 2016 ve večerních hodinách řešeno odchycení psa cizím občanem mimo území města Týniště n/O a přilehlých obcí. Ve věci byl vyrozuměn starosta obce, kde byl pes odchycen, aby se o psa jako nález podle občanského zákoníku postarala ta obec, kde byl pes nalezen.

Dne 9. 11. 2016 v dopoledních hodinách bylo přijato oznámení o nabízení služeb za elektřinu ve formě podomního prodeje. Muže se nepodařilo zjistit. Následně odpoledne si ten samý muž  naběhl, když nabízel služby za elektřinu veliteli MP v jeho domě. Po zjištění totožnosti byl  předveden na městskou policii, vyslechnut a věc byla oznámena přestupkové komisi pro porušení nařízení obce o zákazu podomního prodeje. Muži hrozí pokuta až 30 tisíc.

Dne 9.11. 2016 v odpoledních hodinách bylo přijato oznámení o krádeži zboží v prodejně potravin, kdy muž vložil zboží do kapsy a pokusil  se jej pronést přes pokladnu. V okamžiku, kdy se jej pokusila prodavačka zadržet, muž zboží vyhodil a z prodejny utekl. Na základě kamerového záznamu a spolupráce s kolegy z OO PČR byl muž ztotožněn a byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 10.11. 2016 byl řešen poměrně zásadní problém s volně pobíhajícím psem, který bránil lidem jdoucí do firmy assa abloy  projít po komunikaci, přičemž na ně útočil. Hrozila zde možnost  i  použití služební zbraně, aby byl ochráněn život a zdraví občanů. Pomocí kolegů z obvodního oddělení byl vyrozuměn majitel, který si psa zabezpečil. Věc je jako přestupek proti pořádku v územní samosprávě oznámena přestupkové komisi, kde pachateli hrozí pokuta až 30 tis. korun.

Dne 11.11. 2016 odpoledne bylo přijato oznámení o odstaveném nabouraném vozidle na parkovišti U Dubu. Zjištěn majitel vozidla a upozorněn na vzniklé protiprávní jednání, výši pokuty a nákladů za odstranění vozidla.  Po výzvě vozidlo ihned odstranil.

Dne 12.11. 2016 po půlnoci bylo přijato oznámení od občana, že v blízkosti jeho obydlí se nachází mladý pár, který na sebe křičí a pravděpodobně dochází i k napadání. Na místě byl ztotožněn mladík s dívkou, kteří uvedli, že měli rozepři a při této došlo k vyhrožování, křiku. Pár byl poučen o právních následcích rušení nočního klidu a o možnosti projednání přestupků u přestupkové komise. Jednání se již neopakovalo.

Dne 12.11. 2016 v noční době byli strážníci upozorněni na podivné chování jednoho z hostů nočního zařízení, kdy slovně obtěžoval návštěvnice a pořád je sledoval. Ženy sdělily, že přestože je fyzicky nenapadl, cítily se velmi nepříjemně a raději společně odešly.  Po provedené kontrole byl muž ztotožněn, jednalo se o silně podnapilého cizince.  Kolegové od PČR  prověřili správnost údajů a následně byl muž pro opilost vykázán ze zařízení.

Dne 16.11. 2016 v odpoledních hodinách byl řešen konflikt mezi občany, kdy byla majitelka psa upozorněna na povinnost úklidu psích exkrementů. Ta na to reagovala podrážděně a celé okolí začala urážet sprškou nadávek. Věc byla oznámena k přestupkové komisi pro přestupek znečištění veřejného prostranství a urážku jiné osoby.

Dne 18.11. 2016 ve večerních hodinách byl na žádost oznamovatelky vyveden z jejího bytu podnapilý přítel, který ji měl urážet a vyhrožovat. Protože se jedná o osoby sobě blízké, byla oznamovatelka poučena o možnosti podat návrh na projednání přestupku k přestupkové komisi.

Dne 19.11. 2016 po 1. hod. z kontrolního stanoviště na Mírovém náměstí zabráněno fyzickému kontaktu a výtržnosti, kdy podnapilý muž bez důvodu fyzicky napadl dvě dívky. Po předvedení na služebnu MP počal být agresivní i na strážníky, začal je ohrožovat, proto bylo rozhodnuto o jeho převozu na protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové. Muž kromě pokuty u přestupkové komise bude muset také uhradit náklady za odvoz a ubytování na záchytné stanici.

Dne 27.11. 2016 okolo 5:00 hod. byla požádána hlídka MP o asistenci při zákroku  proti opilému hostu v nočním baru, kdy ten vyhrožoval dalším hostům. Věc je v řízení policie ČR.

Dne 27.11. 2016 v ranních hodinách při konání chovatelských trhů jeden z návštěvníků na drzo vjel na soukromý pozemek majitele přilehlé nemovitosti, zapáskoval si auto červeno-bílou páskou a šel nakupovat na trhy. Jakmile toto počínání zjistil majitel, přivolal společnou hlídku strážníka a policisty.  Muž se k činu doznal a jako přestupek proti občanskému soužití a majetku byl oznámen přestupkové komisi.

Dne 30.11. 2016 ve večerních hodinách byla na žádost policie ČR provedena asistence a další činnost spočívající v pátrání po pachateli trestné činnosti.

Od 19.11. 2016 byly z důvodu objížďky silnice I/11 obchvat Týniště n/O společně s policií ČR prováděny v ranních a dopoledních  hodinách, v době, kdy je zvýšený pohyb osob po náměstí dětí do školy, školky, důchodců na polikliniku dopravně bezpečnostní akce spočívající v měření rychlosti, kontroly průjezdu těžkých vozidel  s cílem, co nejvíce uchránit tyto skupiny před vozidly projíždějící přes město.

15.2.2017 11:18:44 | přečteno 655x | admin.tyniste
 

první sloupec

Městská policie Týniště nad Orlicí

Smetanova 761
517 21 Týniště nad Orlicí

druhý sloupec

E-mail: mestska.policie@tyniste.cz
Telefon : +420 494 377 082
Datová schránka:  nwn2udy

třetí sloupec

Číslo účtu pro placení pokut :
Česká spořitelna a.s. Týniště nad Orlicí
č. ú. 19-1240103329/0800
VS: 513 a číslo pokutového bloku. 
load