Městská policie Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Září 2016

Přehled událostí při nichž zasahovala Městská policie Týniště nad Orlicí v září.

Dne 1.9. 2016 v 20:00 hod. telefonicky oznámil obyvatel ulice Okružní „špatné parkování před domem čp. 905“. Na místě strážníkem zjištěno, že se jedná o dvě vozidla stavební firmy, která zde pracuje na rekonstrukci bytového jádra. Jako přestupek neřešeno.

Dne 2.9. 2016 ve 22:42 hod. telefonicky oznámil provozní hotelu Orlice, že v Murphys baru došlo ke rvačce mezi hosty. U obou aktérů potyčky byla způsobena řezná poranění z rozbitého výčepního skla. Na místo přivolána Zdravotnická záchranná služba k ošetření zraněných. Věc na místě převzala Policie ČR z důvodu podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 5.9. 2016 v 14:00 hod. se na služebnu Městské policie Týniště nad Orlicí dostavil obyvatel ubytovny „Modrák“, aby učinil oznámení o krádeži peněženky s doklady a finanční hotovostí 3.000,- Kč. Věc je městskou policií prověřována, dokumentována.

Dne 9.9. 2016 v 00:10 hod. přijato telefonické oznámení, že na chodníku u pizzerie LaStrega v ulici T.G. Masaryka se nachází spící, pravděpodobně podnapilý muž. Spící muž strážníky probuzen, ztotožněn a vyzván k podání vysvětlení. Příčinou počínání bylo skutečně ovlivnění alkoholem. Muž místo vlastními silami opustil a odebral se do místa bydliště. Řešeno domluvou.

Dne 11.9. 2016 v 01:29 hod. městská policie obdržela oznámení učiněné na linku 156, kdy obyvatel ulice Nádražní oznámil rušení nočního klidu ze zahrádek v ulici Za Drahou. V ulici Za Drahou před areále Služeb města zastižena skupina 7 mužů, v jejímž středu dva značně hlučeli a pouštěli hlasitou hudbu. Upozorněni, že i z tohoto „odlehlého“ místa ruší noční klid a zároveň vyzváni ke zjednání nápravy. Řešeno domluvou.

Dne 11.9. 2016 v 02:45 hod. přijato telefonické oznámení, že z hospůdky „U Sluncí“ je rušen noční klid hlasitou hudbou. Na místě zjištěno, že v provozovně s uzavřenými okny a dveřmi hraje hudba, která je slyšet i na ulici před domem. Provozovatel na tento stav upozorněn,  načež sdělil, že zavírají a již bude ticho. Řešeno domluvou.

Ve dnech 13.9. 2016 až 16.9. 2016 bylo v ranních hodinách realizováno opatření zaměřené na porušování zákazu kouření ve všech prostorách nádraží ČD Týniště nad Orlicí. V rámci tohoto bylo uloženo několik blokových pokut.

Dne 14.9. 2016 v 17:15 hod. telefonicky oznámila ostraha prodejny Penny market, ulice Mostecká, že před prodejnou se usadila osoba, která zde žebrá. Na místě zastižen občan Alžírska, t.č. v zařízení MV Kostelec nad Orlicí, který u vstupu do prostoru nákupních vozíků umístil kelímek a tabulka s prosbou o peněžitý příspěvek. Ve spolupráci s Policií ČR uskutečněna lustrace cizince a poté byl z místa vykázán.

Dne 16.9. 2016 v 12:00 hod. v souvislosti s vážnou dopravní nehodou na silnici č. I/11 u motorestu Lípa nad Orlicí požádala Policie ČR o pomoc při zajištění objízdné trasy. V době od 12:00 do 15:30 hod. byla poskytnuta požadovaná pomoc s odkláněním dopravy ze silnice č. I/11.

Dne 17.9. 2016 v 00:45 hod. přijato telefonické oznámení o rušení nočního klidu ze zahrady rodinního domu v ulici Vašátkova. Na místě zjištěno, že zde probíhá soukromá oslava. Po domluvě zábava ukončena.

Dne 19.9. 2016 v 12:30 hod. na základě anonymního telefonického oznámení uskutečněn výjezd do ulice Na Podboří, kde má prováděnými stavebními pracemi docházet k poškozování veřejného prostranství. Na místě zadokumentován aktuální stav, stanovena výzva k ukončení  prací. Věc je prověřována a v případě prokázáni viny hrozí pachateli sankce.

Dne 23.9. 2016 v 21:00 hod. v rámci obchůzkové činnosti strážníky spatřen mladý muž, který se pohyboval po zastřešení vstupu k pokladnám na nádraží ČD Týniště nad Orlicí. Ke svému počínání následně podal vysvětlení, že se snaží oknem dostat do bytu, neboť si zabouchl klíče. Po zjištění oprávněnosti jeho počínání byla poskytnuta pomoc při otevření vchodových dveří do bytu.

15.2.2017 11:20:23 | přečteno 575x | admin.tyniste
 

první sloupec

Městská policie Týniště nad Orlicí

Smetanova 761
517 21 Týniště nad Orlicí

druhý sloupec

E-mail: mestska.policie@tyniste.cz
Telefon : +420 494 377 082
Datová schránka:  nwn2udy

třetí sloupec

Číslo účtu pro placení pokut :
Česká spořitelna a.s. Týniště nad Orlicí
č. ú. 19-1240103329/0800
VS: 513 a číslo pokutového bloku. 
load