Městská policie Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Výcvik a školení

VÝCVIK, ŠKOLENÍ, KONTROLY STRÁŽNÍKÚ

  1. Strážníci jako jediní úředníci státní správy a samosprávy musí pravidelně po 3 letech získávat osvědčení ze znalostí právních předpisů.
  2. 1 x za tři roky důkladná zdravotní prohlídka podle zákona o obecní policii,
  3. 1 x do roka běžná zdravotní prohlídka
  4. 1 x měsíčně  výcvik ve zvládání hmatů a chvatů,
  5. 1 x měsíčně střelby,
  6. 2 x do roka secvičování se složkami IZS (výcvik prováděn s hasiči Týniště n/O),
  7. 1 x do roka školení řidičů,
  8. 1 x do roka 1. pomoci,
  9. 1 x za rok přezkoušení z fyzické zdatnosti a plavání,
  10. 4 x do roka porady velitelů a ředitelů MP (rychnovska 2 x, bývalého východočeského kraje, celostátní).
12.2.2017 10:14:05 | přečteno 1559x | admin.tyniste
 

první sloupec

Městská policie Týniště nad Orlicí

Smetanova 761
517 21 Týniště nad Orlicí

druhý sloupec

E-mail: mestska.policie@tyniste.cz
Telefon : +420 494 377 082
Datová schránka:  nwn2udy

třetí sloupec

Číslo účtu pro placení pokut :
Česká spořitelna a.s. Týniště nad Orlicí
č. ú. 19-1240103329/0800
VS: 513 a číslo pokutového bloku. 
load