O nás

Městská policie Týniště nad Orlicí je výkonným orgánem místní samosprávy. Zřizuje a ruší ji Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí obecně závaznou vyhláškou. Podřízena je starostovi města a za její chod je odpovědný velitel městské policie.

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města. Činnost strážníků je upravena zákonem č. 553/1991 Sb. O obecní policii ve znění pozdějších předpisů.

Na základě veřejnoprávní smlouvy může Městská policie vykonávat svou činnost i na území obce, která Městskou policii sama nezřídila. V případě MP Týniště nad Orlicí se jedná o veřejnoprávní smlouvu s obcí Albrechtice nad Orlicí.

Městská policie Týniště nad Orlicí je v současné době tvořena 4 strážníky. Strážník při výkonu své pravomoci prokazuje svou příslušnost k městské policii stejnokrojem s odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem obce. Odznak strážník nosí na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem městské policie. Nášivka s názvem obce se nosí na záloktí levého rukávu.

Územní působnost:


Oficiální název

Městská policie Týniště nad Orlicí 

Adresa

Městská policie 
Smetanova 761
517 21 Týniště n. Orl.

Elektronická pošta

  • E-mail: mestska.policie@tyniste.cz
  • Telefon : 494 377 082
  • Datová schránka:  nwn2udy

Důležitá čísla

  • Tísňové volání 112
  • Policie ČR 158
  • Městská policie Rychnov n/K 156
  • Hasiči 150