Únor 2017

Přehled událostí při nichž zasahovala Městská policie Týniště nad Orlicí v únoru.

Dne 14.2. 2017 v 14:30 hod. poskytnuta součinnost hlídce Policie ČR při řešení oznámení provozního hotelu Orlice, týkajícího se agresivního hosta Murphys baru.

Dne 22.2. 2017 v 16:30 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že v Týništi nad Orlicí v ulici Vašátkova došlo k úmyslnému poškození laku karoserie osobního vozidla. Šetřením na místě události zjištěno, že neznámý pachatel poškrábal lak karoserie na třech osobních vozidlech zaparkovaných na ulici. Na dvou vozidlech byly vyryty početní příklady i s chybnou orientací číslic. Z tohoto lze dovozovat, že pachatelem byla osoba mladší 15 let. S ohledem na výši způsobené škody a tímto dané podezření z trestného činu věc na místě převzala Policie ČR, která provádí další šetření.

Strž. Jaroslav Forman – zástupce velitele