Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) Týniště nad Orlicí

Základní charakteristikou provozování a využívání městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS) je preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách. 

MKDS je instalován v místech, kde se nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci města, kde jsou koncentrovány kulturní, komerční a společenské instituce a kde jsou dopravní uzly města. MKDS slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. Zároveň je tento systém využitelný pro aktuální koordinaci postupu bezpečnostních složek, hasičů, zdravotní služby apod. při závažnějším ohrožení bezpečnosti občanů.

V rámci zajištění bezpečnosti občanů města a jejich majetku a pozitivních zkušeností ostatních měst s používáním MKDS se město Týniště nad Orlicí rozhodlo realizovat kamerový systém za pomocí dotačních prostředků Ministerstva vnitra.

Požadavek na vybudování MKDS vzešel z vypracované Bezpečnostní analýzy, která obsahovala i dotazníkové šetření prevence kriminality města Týniště nad Orlicí, které proběhlo mezi obyvateli města na jaře r. 2016, dále z výsledků rozborů kriminality.

Projekt MKDS byl vypracováván v úzké spolupráci města, Městské policie Týniště nad Orlicí a OO Policie ČR.

MKDS v Týništi nad Orlicí je zprovozněn od 1. 11. 2017, je vybudováno 9 kamerových bodů s 11 kamerami (5 statických a 6 otočných), záznamové centrum a dohledové pracoviště, které je vybudováno na stanici Městské policie Týniště nad Orlicí, s možností vzdáleného přístupu ze stanice OO PČR (důvodem je zajištění 24h monitoringu denně). Dodavatelem MKDS je společnost, která vzešla z výběrového řízení: Pavel Bajer - Systémy S-tech, Hradec Králové (www.system-stech.cz).

Použity jsou kamery s vysokým obrazovým rozlišením, dobrou citlivostí a věrným podáním barevné informace. Mimo jiné disponují funkcí automatického ostření, s neomezenou kontinuální rotací v rozsahu 360 stupňů. Každá otočná kamera může být přímo obsluhována pracovníkem MKDS. Pokud tomu tak není, snímají tyto kamery předem nastavený prostor. Nahrávky jsou pak po určité časové období ukládány, v souladu se zákonem, pro další možné využití, třeba právě pro Policii ČR, nebo orgánům obce a dalším orgánům, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.

MKDS je provozován v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, resp. se zákonem č. 273/2008 Sb. o Policii ČR a zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (tak, aby nebylo bezdůvodně zasahováno do práv a svobod i soukromí občanů) a o změně některých zákonů, v platném znění. Režim dohledového pracoviště je zajištěn tak, aby manipulaci s příslušnou technikou prováděla výhradně kompetentní a vyškolená obsluha a je zde zabráněno vstupu nepovolaných osob. K pořízeným záznamům mají přístup pouze příslušné orgány (Městská policie Týniště nad Orlicí, OO PČR). Činnost obsluhy je důsledně kontrolována.

MKDS se zaměřuje především na:

O zřízení kamerového systému ve městě Týniště nad Orlicí jsou informováni všichni občané, kteří přijíždějí do města informačními tabulemi s ikonou kamery, které jsou umístěny na příjezdových komunikacích, stejně jsou označeny i jednotlivé kamerové body ve městě.

Umístění kamerových bodů:

Kamerový bod 1: Městský úřad, Mírové náměstí č. p. 90, Týniště nad Orlicí

Kamerový bod 2: Budova Mňam, Mírové náměstí č. p. 234, Týniště nad Orlicí

Kamerový bod 3: Budova ZUŠ, Tyršovo náměstí č. p. 235, Týniště nad Orlicí

Kamerový bod 4: Budova kina, 17. listopadu č. p. 203, Týniště nad Orlicí

Kamerový bod 5: Nádražní ulice č. p. 486, Týniště nad Orlicí

Kamerový bod 6: Vodárenská věž, T. G. Masaryka č. p. 155, Týniště nad Orlicí

Kamerový bod 7: Budova základní školy, Komenského č. p. 829, Týniště nad Orlicí

Kamerový bod 8: Panelový dům, Družstevní č. p. 917, Týniště nad Orlicí

Kamerový bod 9: Ubytovna v ulici Čapkova č. p. 803, Týniště nad Orlicí