Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) Týniště nad Orlicí

Rádi bychom vás informovali o zprovoznění městského kamerového dohlížecího systému v Týništi nad Orlicí. 

Základní charakteristikou provozování a využívání městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS) je preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách. MKDS je instalován v místech, kde se nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci města, kde jsou koncentrovány kulturní, komerční a společenské instituce a kde jsou dopravní uzly města. MKDS slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. Zároveň je tento systém využitelný pro aktuální koordinaci postupu bezpečnostních složek, hasičů, zdravotní služby apod. při závažnějším ohrožení bezpečnosti občanů.

V rámci zajištění bezpečnosti občanů města a jejich majetku a pozitivních zkušeností ostatních měst s používáním MKDS se město Týniště nad Orlicí rozhodlo realizovat kamerový systém za pomocí dotačních prostředků Ministerstva vnitra.

Požadavek na vybudování MKDS vzešel z vypracované Bezpečnostní analýzy, která obsahovala i dotazníkové šetření prevence kriminality města Týniště nad Orlicí, které proběhlo mezi obyvateli města na jaře r. 2016, dále z výsledků rozborů kriminality.

Projekt MKDS byl vypracováván v úzké spolupráci města, Městské policie Týniště nad Orlicí a OO Policie ČR.

Další informace o MKDS naleznete zde: Kamery